Postanak. Chapter 15

1 Poslije tih događaja Jahve uputi Abramu riječ u ukazanju: Ne boj se, Abrame, ja sam ti zaštita; a nagrada tvoja bit će vrlo velika!
2 Abram odgovori: Gospodine moj, Jahve, čemu mi tvoji darovi kad ostajem bez poroda; kad je mojoj kući nasljednik Eliezer Damaščanin?
3 Kako mi nisi dao potomstva - nastavi Abram - jedan će, eto, od mojih ukućana postati moj baštinik.
4 Ali mu Jahve opet uputi riječ: Taj neće biti tvoj baštinik, nego će ti baštinik biti tvoj potomak.
5 Izvede ga van i reče: Pogledaj na nebo i zvijezde prebroj ako ih možeš prebrojiti. A onda doda: Toliko će biti tvoje potomstvo.
6 Abram povjerova Jahvi, i on mu to uračuna u pravednost.
7 Tada mu on reče: Ja sam Jahve koji sam te odveo iz Ura Kaldejskoga da ti predam ovu zemlju u posjed.
8 A on odvrati: Gospodine moj, Jahve, kako ću ja doznati da ću je zaposjesti?
9 Odgovori mu: Prinesi mi junicu od tri godine, kozu od tri godine, ovna od tri godine, jednu grlicu i jednog golubića.
10 Sve mu to donese, rasiječe na pole i metnu sve pole jednu prema drugoj; ptica nije rasijecao.
11 Ptice grabežljivice obarale se na leševe, ali ih je Abram rastjerivao.
12 Kad je sunce bilo pri zalazu, dubok san obuzme Abrama, a onda se na nj spusti gust mrak pun jeze.
13 Tada Bog reče Abramu: Dobro znaj da će tvoji potomci biti stranci u tuđoj zemlji; robovat će i biti tlačeni četiri stotine godina,
14 ali narodu kojem budu služili ja ću suditi; i konačno će izići s velikim blagom.
15 A ti ćeš k ocima svojim u miru poći, u sretnoj starosti bit ćeš sahranjen.
16 Oni će se ovamo vratiti za četvrtog naraštaja, jer mjera se zlodjela amorejskih još nije navršila.
17 Kad je sunce zašlo i pao gust mrak, pojavi se zadimljen žeravnjak i goruća zublja te prođu između onih dijelova.
18 Toga je dana Jahve sklopio Savez s Abramom rekavši: Potomstvu tvojemu dajem zemlju ovu od Rijeke u Egiptu do Velike rijeke, rijeke Eufrata:
19 Kenijce, Kenižane, Kadmonce,
20 Hetite, Perižane, Refaimce,
21 Amorejce, Kanaance, Girgašane, Jebusejce.