Postanak. Chapter 33

1 Jakov podiže oči i opazi gdje dolazi Ezav i s njime četiri stotine ljudi. Onda on podijeli svoju djecu među Leu, Rahelu i dvije sluškinje;
2 postavi sluškinje i njihovu djecu na čelo; iza njih Leu i njezinu djecu; a Rahelu i Josipa straga.
3 Sam prođe naprijed, nakloni se do zemlje sedam puta dok se ne primače svome bratu.
4 Ezav mu potrča u susret. Zagrli ga padnuvši mu oko vrata, poljubi ga i zaplaka.
5 Onda podiže oči i vidje žene i djecu. Tko su ovi s tobom? - zapita. On odgovori: Djeca kojom je Bog obdario tvoga slugu.
6 Potom naprijed stupe sluškinje sa svojom djecom te se duboko naklone.
7 Naprijed stupi i Lea sa svojom djecom te se duboko nakloni. Najposlije stupe naprijed Josip i Rahela te se duboko naklone.
8 Ezav upita: Što kaniš sa svom ovom povorkom što sam je sreo? Odgovori: Naći naklonost svoga gospodara.
9 Ezav odgovori: Ja imam dosta, brate moj. Neka ostane tebi što je tvoje.
10 A Jakov reče: Nemoj tako! Ako sam našao naklonost u tvojim očima, primi dar iz moje ruke; jer meni je, što si me ljubezno primio, kao da gledam lice Božje.
11 Zato prihvati moj dar što sam ti ga donio; Bog mi je bio sklon te imam svega. Kako ga je uporno nagovarao, Ezav prihvati.
12 Pođimo na put, reče Ezav, i ja ću s tobom putovati.
13 Ali mu on odvrati: Zna moj gospodar da su djeca nejaka. Osim toga, valja mi se brinuti o ovcama i kravama koje doje: ako bi se tjerale prebrzo samo jednog dana, sve bi pocrkale.
14 Neka moj gospodar ide ispred svoga sluge, a ja ću ići polako, uz korak marve pred sobom i uz korak djece, dok ne stignem k svome gospodaru u Seir.
15 Onda reče Ezav: Da ti barem ostavim nekoliko ljudi koji se sa mnom nalaze. Ali on odgovori: Čemu to? Neka ja samo nađem milost u očima svoga gospodara!
16 Tako se Ezav onog dana zaputi natrag u Seir,
17 dok je Jakov otišao u Sukot, gdje sebi sagradi kuću, a svom blagu podigne staje. Stoga je onom mjestu dano ime Sukot.
18 Došavši tako iz Padan Arama, Jakov sretno stigne u grad Šekem, koji se nalazi u zemlji kanaanskoj, i postavi svoj šator pred gradom.
19 A komad zemlje na kojoj je postavio svoj šator kupi od sinova Hamora, Šekemova oca, za stotinu kesita.
20 Tu podiže žrtvenik i nazva ga El, Bog Izraelov.