Postanak. Chapter 26

1 U zemlji zavlada glad, različita od prijašnje što je bila za vrijeme Abrahama, pa Izak ode Abimeleku, kralju Filistejaca, u Geraru.
2 Jahve mu se ukaza i reče: Ne silazi u Egipat: boravi u zemlji koju ću ti označiti.
3 U ovoj se zemlji nastani, ja ću s tobom biti i blagoslivljati te; tebi i tvome potomstvu dat ću sve ove krajeve, da izvršim zakletvu kojom sam se zakleo tvome ocu Abrahamu.
4 Tvoje ću potomstvo umnožiti kao zvijezde na nebesima i tvome ću potomstvu predati sve ove krajeve, tako da će se tvojim potomstvom blagoslivljati svi narodi zemlje;
5 a to zato što je Abraham slušao moj glas i pokoravao se mojim zapovijedima, mojim zakonima i odredbama!
6 Tako Izak ostane u Geraru.
7 Kad su ga mještani pitali o njegovoj ženi, reče: Ona mi je sestra. Bojao se reći: Ona mi je žena, misleći: Mještani bi me mogli ubiti zbog Rebeke jer je lijepa.
8 Kako su se ondje duže zadržali, kralj Filistejaca Abimelek jednom pogleda kroz prozor i opazi kako Izak miluje svoju ženu Rebeku.
9 Nato Abimelek pozove Izaka te reče: Tako, ona ti je žena! Kako si mogao reći da ti je sestra? Izak mu odgovori: Jer sam mislio da bih zbog nje mogao poginuti.
10 Abimelek reče: Zašto si nam to učinio? Umalo netko od ljudi nije legao s tvojom ženom. Tako bi na nas svalio krivnju.
11 Onda Abimelek izda naredbu svemu narodu: Tko se god dotakne ovog čovjeka i njegove žene, glavu će izgubiti.
12 Izak je sijao u onom kraju i one godine urodilo mu stostruko. Jahve ga blagoslivljao
13 te je čovjek bivao sve bogatiji, dok nije postao vrlo bogat.
14 Stekao je stada ovaca i goveda i mnogu služinčad, tako da su mu Filistejci zavidjeli.
15 Zato Filistejci zasuše sve bunare što su ih sluge njegova oca bile iskopale - u vrijeme njegova oca Abrahama - i napuniše ih zemljom.
16 Onda Abimelek reče Izaku: Idi od nas jer si postao mnogo moćniji od nas!
17 Tako Izak ode odande, postavi svoj šator u gerarskoj dolini i nastani se ondje.
18 Izak opet iskopa bunare za vodu što su bili iskopani u vrijeme njegova oca Abrahama, a Filistejci ih bili zasuli poslije Abrahamove smrti. On ih je nazvao istim imenima kojima ih je zvao i njegov otac.
19 Ali kad su Izakove sluge, dok su u dolini kopale, ondje našle bunar sa živom vodom,
20 pastiri iz Gerara posvade se s Izakovim pastirima govoreći: Naša je voda! Bunaru je dao ime Esek, jer su se oni s njim svadili.
21 A kad su iskopali drugi bunar te se i zbog njega svađali, nazva ga imenom Sitna.
22 Odatle se preseli pa iskopa drugi bunar. Zbog njega se nisu svađali, pa ga nazove imenom Rehobot i protumači: Jer nam je Jahve dao prostor da se na zemlji umnožimo.
23 Odande se popne u Beer Šebu.
24 Iste mu se noći ukaže Jahve i reče: Ja sam Bog oca tvoga Abrahama. Ne boj se, ja sam s tobom! Blagoslovit ću te, potomke ti umnožit, zbog Abrahama, sluge svojega.
25 Izak tu podigne žrtvenik i zazove Jahvu po imenu; postavi ondje svoj šator, a njegove sluge počnu kopati bunar.
26 Uto mu dođe Abimelek iz Gerara sa svojim savjetnikom Ahuzatom i s Fikolom, zapovjednikom vojske.
27 Izak ih upita: Zašto ste došli k meni kad me mrzite i kad ste me otjerali od sebe?
28 Oni odgovore: Jasno vidimo da je Jahve s tobom. Stoga pomislismo: neka zakletva bude veza između nas i tebe. Daj da s tobom sklopimo savez:
29 ti nama nećeš zla nanositi, kao što mi tebe nismo zlostavljali, nego uvijek prema tebi lijepo postupali i s mirom te otpustili. A blagoslov Jahvin bio nad tobom.
30 On im priredi gozbu te su jeli i pili.
31 Rano ujutro jedni se drugima zakunu. Potom ih Izak otpusti i oni od njega odu u miru.
32 Toga istog dana dođu Izakove sluge i obavijeste ga o bunaru što su ga iskopali te mu reknu: Našli smo vodu.
33 On ga prozva Šiba. Zato je ime onom gradu do danas - Beer Šeba.
34 Kad je Ezavu bilo četrdeset godina, uzme za ženu Juditu, kćer Hetita Beerija, i Basematu, kćer Hetita Elona.
35 One postadoše izvor ogorčenja Izaku i Rebeki.