Matej. Chapter 19

1 Kad Isus završi ove besjede, ode iz Galileje i dođe u judejski kraj s onu stranu Jordana.
2 Za njim je išao silan svijet. Ondje ih izliječi.
3 Pristupe mu tada farizeji pa, da ga iskušaju, kažu: Je li dopušteno otpustiti ženu s kojega god razloga?
4 On odgovori: Zar niste čitali: Stvoritelj od početka muško i žensko stvori ih
5 i reče: Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; i dvoje njih bit će jedno tijelo?
6 Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što, dakle, Bog združi, čovjek neka ne rastavlja.
7 Kažu mu: Zašto onda Mojsije zapovjedi dati otpusno pismo i - otpustiti?
8 Odgovori im: Zbog tvrdoće srca vašega dopusti vam Mojsije otpustiti žene, ali od početka ne bijaše tako.
9 A ja vam kažem: Tko otpusti svoju ženu - osim zbog bludništva - pa se oženi drugom, čini preljub.
10 Kažu mu učenici: Ako je tako između muža i žene, bolje je ne ženiti se.
11 A on im reče: Ne shvaćaju toga svi, nego samo oni kojima je dano.
12 Doista, ima za ženidbu nesposobnih koji se takvi iz utrobe materine rodiše. Ima nesposobnih koje ljudi onesposobiše. A ima nesposobnih koji sami sebe onesposobiše poradi kraljevstva nebeskoga. Tko može shvatiti, neka shvati.
13 Tada mu doniješe dječicu da na njih stavi ruke i pomoli se. A učenici im branili.
14 Nato će im Isus: Pustite dječicu i ne priječite im k meni jer takvih je kraljevstvo nebesko!
15 I položi ruke na njih pa krene odande.
16 I gle, pristupi mu netko i reče: Učitelju, koje mi je dobro činiti da imam život vječni?
17 A on mu reče: Što me pitaš o dobrome? Jedan je samo dobar! Ali ako hoćeš u život ući, čuvaj zapovijedi.
18 Upita ga: Koje? A Isus reče: Ne ubij! Ne čini preljuba! Ne ukradi! Ne svjedoči lažno!
19 Poštuj oca i majku! I ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga!
20 Kaže mu mladić: Sve sam to čuvao. Što mi još nedostaje?
21 Reče mu Isus: Hoćeš li biti savršen, idi, prodaj što imaš i podaj siromasima pa ćeš imati blago na nebu. A onda dođi i idi za mnom.
22 Na tu riječ ode mladić žalostan jer imaše velik imetak.
23 A Isus reče svojim učenicima: Zaista, kažem vas, teško će bogataš u kraljevstvo nebesko.
24 Ponovno vam velim: Lakše je devi kroz uši iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje.
25 Čuvši to, učenici se silno snebivahu govoreći: Tko se onda može spasiti?
26 A Isus upre u njih pogled pa im reče: Ljudima je to nemoguće, ali Bogu je sve moguće.
27 Tada Petar prihvati pa upita: Evo, mi sve ostavismo i pođosmo za tobom. Što ćemo za to dobiti?
28 Reče im Isus: Zaista, kažem vam, vi koji pođoste za mnom, o preporodu, kad Sin Čovječji sjedne na prijestolje svoje slave, i vi ćete sjediti na dvanaest prijestolja i suditi dvanaest plemena Izraelovih.
29 I tko god ostavi kuće, ili braću, ili sestre, ili oca, ili majku, ili ženu, ili djecu, ili polja poradi imena mojega, stostruko će primiti i život vječni baštiniti.
30 A mnogi prvi bit će posljednji, i posljednji prvi.