1 Kraljevima. Chapter 13

1 A neki čovjek Božji dođe na riječ Jahvinu iz Judeje u Betel kada Jeroboam stajaše pred žrtvenikom da prinese kad.
2 I po Jahvinoj zapovijedi povika onaj prema žrtveniku: Žrtveniče, žrtveniče! Ovako veli Jahve: 'Evo će se roditi u kući Davidovoj sin po imenu Jošija. On će na tebi žrtvovati svećenike uzvišica, te koji na tebi prinose kad, i on će na tebi spaliti ljudske kosti!'
3 U isto im vrijeme dade znak: Ovo je znak da je Jahve govorio: gle, žrtvenik će se raspuknuti i prosut će se pepeo što je na njemu.
4 Kada je kralj čuo što je čovjek Božji rekao protiv žrtvenika u Betelu, pruži ruku odande od žrtvenika i reče: Uhvatite ga! Ali se osušila ruka koju je ispružio prema čovjeku i nije je mogao vratiti k sebi.
5 Žrtvenik se raspuknuo i pepeo se prosuo sa žrtvenika, prema znaku što ga je dao čovjek Božji po naredbi Jahvinoj.
6 Kralj progovori i reče čovjeku Božjem: Umilostivi Jahvu, Boga svoga, da bih mogao vratiti ruku k sebi. Božji čovjek umilostivi Jahvu i ruka se kraljeva vrati k njemu i bila je kao prije.
7 Kralj onda reče čovjeku Božjem: Hodi sa mnom kući da se okrijepiš. I dat ću ti dar.
8 Ali čovjek Božji odgovori kralju: Da mi dadeš polovinu svoje kuće, ne bih pošao s tobom. Ni jeo ni pio ne bih na ovom mjestu,
9 jer mi je ovako zapovjeđeno riječju Jahvinom: 'Ne jedi kruha i ne pij vode, niti se vraćaj istim putem kojim si došao.'
10 I otišao je drugim putem, nije se vraćao putem kojim je došao u Betel.
11 A u Betelu živio star prorok. Došli njemu njegovi sinovi te mu pripovjedili sve što je onoga dana učinio čovjek Božji u Betelu; i riječi što ih je onaj kazao kralju pripovjediše sinovi ocu.
12 A on ih upita: Kojim je putem otišao? Sinovi pokazaše put kojim je otišao čovjek Božji što bijaše došao iz Judeje.
13 Prorok će nato sinovima: Osamarite mi magarca! I osamariše mu magarca, a on uzjaha.
14 Krenuo je za čovjekom Božjim i našao ga gdje sjedi pod hrastom; i upita ga: Jesi li ti čovjek Božji koji je došao iz Judeje? A on mu odgovori: Jesam.
15 Prorok mu reče: Hodi sa mnom mome domu da štogod pojedeš.
16 Ali on odgovori: Ne smijem se vratiti s tobom, niti smijem jesti kruha ni piti vode na ovome mjestu,
17 jer mi je Jahvinom riječju naređeno ovo: 'Ne jedi ondje kruha, ne pij vode, niti se vraćaj putem kojim si onamo pošao'.
18 Nato će mu onaj: I ja sam prorok kao i ti, i anđeo mi je riječju Jahvinom rekao: 'Povedi ga sa sobom kući da jede kruha i pije vode.' Slagao mu je.
19 Božji čovjek vrati se s njim, u njegovoj je kući jeo kruha i pio vode.
20 Dok su sjedili za stolom, dođe riječ Jahvina proroku koji ga je natrag doveo
21 i povika on čovjeku Božjem koji je došao iz Judeje: Ovako veli Jahve: zato što nisi poslušao zapovijedi Jahvine i nisi držao naredbe koju ti je dao Jahve, Bog tvoj,
22 nego si se vratio, jeo kruha i pio vode na mjestu gdje sam ti rekao da ne jedeš kruha i ne piješ vode, zato tijelo tvoje neće leći u grob otaca tvojih.
23 Pošto se onaj koga bijaše doveo najeo kruha i napio vode, osedla mu magarca.
24 I ode onaj. A na putu ga zaskoči lav i usmrti ga. I tako je mrtvo tijelo ležalo ispruženo na putu, magarac stajao kraj njega, a i lav stajaše kraj tijela.
25 Ljudi prolazeći vidješe mrtvo tijelo ispruženo na putu i lava gdje stoji kraj njega; i odoše i javiše to u gradu gdje je živio stari prorok.
26 Kad je to čuo prorok koji bijaše onoga vratio s puta, reče: To je čovjek Božji koji se usprotivio riječi Jahvinoj! I Jahve ga je predao lavu, koji ga je napao i ubio, prema riječi koju je Jahve rekao.
27 I reče svojim sinovima: Osamarite mi magarca! I oni mu ga osamariše.
28 Ode on i nađe mrtvo tijelo bačeno na putu i magarca i lava gdje stoje pokraj tijela: lav nije požderao tijelo niti je rastrgao magarca.
29 Tada prorok podiže mrtvo tijelo čovjeka Božjeg i prebaci ga na magarca; i vrati se u grad gdje je živio da mrtvoga ožali i pokopa.
30 Položio je mrtvo tijelo u svoju grobnicu i jecao je nad njim: Jao, brate moj!
31 A kad ga je pokopao, reče svojim sinovima: Poslije moje smrti sahranite me u istu grobnicu gdje je pokopan čovjek Božji; stavite moje kosti kraj njegovih.
32 Jer će se sigurno ispuniti riječ koju je po zapovijedi Jahvinoj objavio protiv žrtvenika u Betelu i protiv svih svetišta na uzvišicama u gradovima Samarije.
33 Ni poslije ovoga događaja ne obrati se Jeroboam za svoga zlog puta, nego je i dalje priproste ljude postavljao za svećenike na uzvišicama: tko je želio, davao mu je darove da postane svećenik uzvišica.
34 Takvim je postupkom padala u grijeh kuća Jeroboamova, rušila se i nestajala s lica zemlje.