Psalmi. Chapter 85

1 Zborovođi. Sinova Korahovih. Psalam.
2 Zavolje opet, Jahve, zemlju svoju, na dobro okrenu udes Jakovljev.
3 Otpusti krivnju narodu svome, pokri sve grijehe njegove.
4 Suspregnu svu ljutinu svoju, odusta od žestine gnjeva svoga.
5 Obnovi nas, Bože, Spasitelju naš, i odbaci zlovolju prema nama!
6 Zar ćeš se dovijeka gnjeviti na nas, prenositi srdžbu svoju od koljena na koljeno?
7 Zar nas nećeš opet oživiti da se narod tvoj raduje u tebi?
8 Pokaži nam, Jahve, milosrđe svoje i daj nam svoje spasenje.
9 Da poslušam što mi to Jahve govori: Jahve obećava mir narodu svomu, vjernima svojim, onima koji mu se svim srcem vrate.
10 Zaista, blizu je njegovo spasenje onima koji ga se boje, i slava će njegova živjeti u zemlji našoj.
11 Ljubav će se i Vjernost sastati, Pravda i Mir zagrliti.
12 Vjernost će nicat' iz zemlje, Pravda će gledat' s nebesa.
13 Jahve će dati blagoslov i sreću, i zemlja naša urod svoj.
14 Pravda će stupati pred njim, a Mir tragom stopa njegovih.