Psalmi. Chapter 84

1 Zborovođi. Po napjevu Tijesci. Sinova Korahovih.
2 Kako su mili stanovi tvoji, Jahve nad Vojskama!
3 Duša mi gine i čezne za dvorima Jahvinim. Srce moje i moje tijelo kliču Bogu živomu.
4 I vrabac sebi log nalazi, i lastavica gnjezdašce gdje će položiti mlade svoje:
5 a ja žrtvenike tvoje, Jahve nad Vojskama, Kralju moj i Bože moj! Blaženi koji prebivaju u Domu tvome slaveć' te bez prestanka!
6 Blažen komu je pomoć u tebi dok se sprema na svete putove!
7 Prolaze li suhom dolinom, u izvor je vode promeću i prva je kiša u blagoslov odijeva.
8 Snaga im raste od časa do časa: dok ne ugledaju Boga na Sionu.
9 Jahve, Bože nad Vojskama, čuj molitvu moju, poslušaj, Bože Jakovljev!
10 Pogledaj, štite naš, Bože, pogledaj lice pomazanika svoga!
11 Zaista, jedan je dan u dvorima tvojim bolji od tisuću drugih. Volim biti na pragu Doma Boga svoga nego boraviti u šatorima grešnika.
12 Jahve, Bog, sunce je i štit: on daje milost i slavu. Ne uskraćuje Jahve dobara onima koji idu u nedužnosti.
13 Jahve nad Vojskama, blago onom tko se u te uzda.