Psalmi. Chapter 87

1 Sinova Korahovih. Psalam. Pjesma. Zdanje svoje na svetim gorama
2 ljubi Jahve; draža su mu vrata sionska nego svi šatori Jakovljevi.
3 Divote se govore o tebi, grade Božji!
4 Rahab i Babilon brojit ću k onima što me štuju; Filisteja i Tir i narod etiopski - i oni su rođeni ondje.
5 O Sionu se govori: Ovaj i onaj u njemu je rođen! Svevišnji ga utemelji!
6 Gospodin će zapisati u knjigu naroda: Ovi su rođeni ondje.
7 I pjevat će igrajući kolo: Svi su izvori moji u tebi!