Psalmi. Chapter 56

1 Zborovođi. Prema napjevu Golubica nijema u daljini. Davidov. Miktam. Kad su ga u Gatu uhitili Filistejci.
2 Smiluj mi se, moj Bože, jer me dušmanin hoće zgaziti, napadač me moj neprestano tlači.
3 Dušmani moji nasrću na me povazdan, mnogo ih je koji se na me obaraju. Svevišnji,
4 kad me strah spopadne, u te ću se uzdati.
5 Božje obećanje slavim, u Boga ja se uzdam i neću se bojati: što mi može učiniti smrtnik?
6 Od jutra do večeri obružuju me, svi naumi njihovi meni su na zlo.
7 Sastaju se i vrebaju, paze mi na korake, o glavi mi rade.
8 Plati im prema bezakonju, u gnjevu, o Bože, obori pogane!
9 Ti izbroji dane mog progonstva, sabrao si suze moje u mijehu svom. Nije li sve zapisano u knjizi tvojoj?
10 Moji će dušmani uzmaknuti čim te zazovem. Ovo sigurno znam: Bog je za mene!
11 Božje obećanje slavim,
12 u Jahvu se uzdam i neću se bojati: što mi može učiniti čovjek?
13 Vežu me zavjeti koje učinih tebi, o Bože: prinijet ću ti žrtve zahvalne
14 jer si mi dušu od smrti spasio. Ti si očuvao noge moje od pada, da pred Bogom hodim u svjetlosti živih.