Psalmi. Chapter 53

1 Zborovođi. Prema napjevu Bolest. Poučna pjesma. Davidova.
2 Bezumnik reče u srcu: Nema Boga! Pokvareni rade gadosti; nitko da čini dobro.
3 Bog s nebesa gleda na sinove ljudske da vidi ima li tko razuman Boga da traži.
4 No svi skrenuše zajedno, svi se pokvariše: nitko da čini dobro - nikoga nema.
5 Neće li se urazumiti svi što čine bezakonje, koji proždiru narod moj kao da jedu kruh? Boga oni ne zazivlju:
6 od straha će drhtat' gdje straha i nema jer Bog će rasuti kosti onih koji tebe opsjedaju, bit će posramljeni jer će ih Bog odbaciti.
7 O, neka dođe sa Siona spas Izraelu! Kad Bog promijeni udes naroda svoga, klicat će Jakov, radovat' se Izrael.