Psalmi. Chapter 41

1 Zborovođi. Psalam. Davidov.
2 Blago onome koji misli na uboga i slaba: u dan nevolje Jahve će ga spasiti!
3 Jahve će ga štititi i živa sačuvati, sreću mu dati na zemlji i neće ga predati na volju dušmanima.
4 Jahve će ga ukrijepiti na postelji boli, bolest mu okrenuti u snagu.
5 Zavapih: Jahve, smiluj mi se, iscijeli mi dušu jer tebi sagriješih!
6 Neprijatelji zlo govore o meni: Kad će umrijeti i kad će mu nestati imena?
7 I dođe li tko da me posjeti, himbeno govori, u srcu pakosti skuplja i vani opada.
8 Mrzitelji moji svi složno šapuću o meni; zlo mi dosuđuju:
9 Pogubna se pošast na nj oborila. Ili: Tko jednom leže, više ne ustaje.
10 Pa i prijatelj moj u koga se uzdah, koji blagovaše kruh moj, petu na me podiže.
11 A ti, Jahve, smiluj se meni i podigni me da im mogu uzvratiti.
12 Po tome ću znati da sam mio tebi: što se dušmanin moj neće veseliti nada mnom.
13 A mene ćeš zdrava uzdržati i pred svoje me lice staviti dovijeka.
14 Blagoslovljen Jahve, Bog Izraelov, od vijeka do vijeka! Tako neka bude! Amen!