Psalmi. Chapter 47

1 Zborovođi. Sinova Korahovih. Psalam.
2 Narodi svi, plješćite rukama, kličite Bogu glasom radosnim.
3 Jer Jahve je to - svevišnji, strašan, kralj velik nad zemljom svom.
4 Narode je nama podložio, pogane stavio pod noge naše,
5 baštinu nam odabrao - ponos Jakova, svoga ljubimca.
6 Uzlazi Bog uz klicanje, Jahve uza zvuke trublje.
7 Pjevajte Bogu, pjevajte, pjevajte kralju našemu, pjevajte!
8 Jer on je kralj nad zemljom svom, pjevajte Bogu, pjevači vrsni!
9 Bog kraljuje nad narodima, stoluje Bog na svetom prijestolju.
10 Prvaci se pribiru poganski k narodu Boga Abrahamova. Božji su svi vlastodršci zemlje, nad svima on je uzvišen.