Psalmi. Chapter 75

1 Zborovođi. Po napjevu Ne razori! Psalam. Asafov. Pjesma.
2 Slavimo te, Bože, slavimo i zazivamo ime tvoje, pripovijedamo čudesa tvoja.
3 Kad odredim vrijeme, sudit ću po pravu.
4 Pa neka se strese zemlja sa stanovnicima svojim, ja sam učvrstio stupove njezine.
5 Drznike opominjem: Ne budite drski! bezbožnike: Ne budite tako rogati!
6 Ne dižite roga svog protiv Neba, nemojte govoriti drsko na Boga!
7 Jer niti sa istoka niti sa zapada, niti iz pustinje niti sa bregova ...
8 Bog je koji sudi: ovoga snizuje, onog uzvisuje!
9 Jer je u Jahvinoj ruci pehar pun vina pjenušava, začinjena mirisnim travama; iz njega on napaja, do taloga će ga iskapiti i ispiti svi zlotvori svijeta.
10 A ja ću klicati dovijeka, pjevat ću Bogu Jakovljevu.
11 Rogove ću polomiti bezbožniku, a pravednik će podići glavu.