Psalmi. Chapter 76

1 Zborovođi. Uza žičana glazbala. Psalam. Asafov. Pjesma.
2 Na glasu je Bog u Judeji, u Izraelu veliko je ime njegovo!
3 U Šalemu je Šator njegov, na Sionu boravište.
4 Tu polomi strijele lukovima, štitove, mačeve, sve oružje.
5 Blistav si od svjetla, veličanstveniji od bregova drevnih.
6 Opljačkani su oni koji bijahu jaki srcem, i san svoj snivaju - klonuše ruke svim hrabrima.
7 Od prijetnje tvoje, Bože Jakovljev, skameniše se kola i konji.
8 Strašan si ti, i tko da opstane kraj žestine gnjeva tvojega.
9 S neba reče presudu - od straha zemlja zadrhta i zanijemje
10 kad se diže Bog da sudi, da spasi uboge na zemlji.
11 Jer će te i bijes Edoma slaviti, i preživjeli iz Hamata štovat će te.
12 Zavjetujte i izvršite zavjete Jahvi, Bogu svojemu, svi oko njega neka donose darove Strašnome
13 koji obuzdava oholost knezova, koji je strašan kraljevima zemlje.