Psalmi. Chapter 34

1 Davidov. Kada se David pravio ludim pred Abimelekom, a on
2 $ALEF Blagoslivljat ću Jahvu u svako doba, njegova će mi hvala biti svagda na ustima!
3 $BET Nek' se Jahvom duša moja hvali: nek' čuju ponizni i nek' se raduju!
4 $GIMEL Veličajte sa mnom Jahvu, uzvisujmo ime njegovo zajedno!
5 $DALETTražio sam Jahvu, i on me usliša, izbavi me od straha svakoga.
6 $HE U njega gledajte i razveselite se, da se ne postide lica vaša.
7 $ZAJIN Eto, jadnik vapi, a Jahve ga čuje, izbavlja ga iz svih tjeskoba.
8 $HET Anđeo Jahvin tabor podiže oko njegovih štovalaca da ih spasi.
9 $TET Kušajte i vidite kako dobar je Jahve: blago čovjeku koji se njemu utječe!
10 $JOD Bojte se Jahve, vi sveti njegovi: ne trpe oskudice koji ga se boje.
11 $KAF Osiromašiše mogućnici i gladuju, a koji traže Jahvu ne trpe oskudice.
12 $LAMED Dođite, djeco, i poslušajte me, učit ću vas strahu Gospodnjem.
13 $MEM O čovječe, ljubiš li život? Želiš li dane mnoge uživati dobra?
14 $NUN Jezik svoj oda zla suspreži i usne od riječi prijevarnih!
15 $SAMEK Zla se kloni, a čini dobro, traži mir i za njim idi!
16 $PE Oči Jahvine gledaju pravedne, uši mu slušaju vapaje njihove.
17 $AJIN Lice se Jahvino okreće protiv zločinaca da im spomen zatre na zemlji.
18 $SADE Pravednici zazivaju, i Jahve ih čuje, izbavlja ih iz svih tjeskoba.
19 $KOF Blizu je Jahve onima koji su skršena srca, a klonule duše spasava.
20 $REŠ Mnoge nevolje ima pravednik, ali ga Jahve od svih izbavlja.
21 $ŠIN On čuva sve kosti njegove: ni jedna mu se neće slomiti.
22 $TAU Opakost bezbošca ubija, platit će koji mrze pravednika.
23 Jahve izbavlja duše slugu svojih, i neće platiti tko god se njemu utječe.