Psalmi. Chapter 30

1 Psalam. Pjesma za posvećenje Doma. Davidov.
2 Veličam te, Jahve, jer si me izbavio i nisi dao da se raduju nada mnom dušmani.
3 Jahve, Bože moj, zazvah te, i ti si me ozdravio;
4 Jahve, izveo si mi dušu iz Podzemlja, na rubu groba ti si me oživio.
5 Pjevajte Jahvi, vjernici njegovi, zahvaljujte svetom imenu njegovu!
6 Jer samo za tren traje srdžba njegova, a čitav život dobrota njegova. Večer donese suze, a jutro klicanje.
7 U svojoj sreći rekoh: Neću se pokolebati nikada!
8 Dobrotom si me, o Jahve, na goru nade postavio, ali čim lice sakriješ, sav se uplašim.
9 Tada, Jahve, zavapih k tebi i zazvah milosrđe Boga svojega:
10 Kakva je korist od krvi moje, kakva korist da u grob siđem? Zar će te prašina slaviti, zar će naviještati vjernost tvoju?
11 Slušaj, o Jahve, i smiluj se meni; Jahve, budi mi na pomoć!
12 Okrenuo si moj plač u igranje, skinuo kostrijet s mene i opasao me radošću.
13 Zato ti pjeva duša moja i neće zamuknuti: Jahve, Bože moj, dovijeka ću te hvaliti!