Psalmi. Chapter 3

1 Psalam. Davidov. Kad je David bježao pred sinom Abšalomom.
2 Jahve, koliko je tlačitelja mojih, koliki se podižu na me!
3 Mnogi su što o meni zbore: Nema mu spasenja u Bogu!
4 Ti si ipak štit moj, Jahve; slavo moja, ti mi glavu podižeš.
5 Iza sveg glasa Jahvi zavapih, i on me usliša sa svete gore svoje.
6 Sad mogu leć' i usnuti, i onda ustat' jer me Jahve drži.
7 Ne bojim se tisuća ljudi što me opsjedaju dušmanski.
8 Ustani, o Jahve! Spasi me, o Bože moj! Ti udaraš po obrazu sve neprijatelje moje, opakima zube razbijaš.
9 U Jahve je spasenje: na tvom narodu tvoj je blagoslov!