2 Kraljevima. Chapter 1

1 Poslije smrti Ahabove pobuni se Moab protiv Izraela.
2 Kako Ahazja bijaše pao preko prozorske rešetke svoje gornje odaje u Samariji i ozlijedio se, posla glasnike kojima reče: Idite, pitajte Baal Zebuba, boga ekronskog, hoću li ozdraviti od ove bolesti.
3 Ali je Anđeo Jahvin rekao Iliji Tišbijcu: Ustani! Idi u susret glasnicima samarijanskoga kralja i reci im: 'Zar nema Boga u Izraelu te se idete savjetovati s Baal Zebubom, bogom ekronskim?'
4 I zato veli Jahve ovako: 'Nećeš sići s postelje u koju si se popeo; sigurno ćeš umrijeti.' I ode Ilija.
5 Glasnici se vratiše k Ahazji, a on im reče: Kako to da ste se već vratili?
6 Oni mu odgovoriše: Sreo nas neki čovjek i rekao nam: 'Idite, vratite se pred kralja koji vas je poslao i recite mu: Ovako veli Jahve: Zar nema Boga u Izraelu te si poslao po savjet k Baal Zebubu, bogu ekronskom? Zato nećeš sići s postelje na koju si se popeo, nego ćeš umrijeti.'
7 On ih upita: Kakav bijaše na oči taj čovjek koji vas je sreo i rekao vam te riječi?
8 A oni mu odgovoriše: Bio je to čovjek u kožuhu i s kožnim pojasom oko bedara. On reče: To je Ilija Tišbijac!
9 Tada mu posla pedesetnika s njegovom pedesetoricom i ode taj k njemu i, našavši ga gdje sjedi na vrhu brijega, reče mu: Čovječe Božji! Kralj je naredio: Siđi!
10 Ilija odgovori i reče pedesetniku: Ako sam čovjek Božji, neka oganj siđe s neba i neka te proguta, tebe i tvoju pedesetoricu. I oganj se spusti s neba i proguta ga, njega i njegovu pedesetoricu.
11 Kralj mu posla drugoga pedesetnika i njegovu pedesetoricu; a taj, kad dođe, reče mu: Čovječe Božji! Kralj je ovo zapovjedio: Brže siđi!
12 Ilija odgovori i reče mu: Ako sam čovjek Božji, neka siđe oganj s neba i proguta tebe i tvoju pedesetoricu. I spusti se oganj s neba i proguta ga, njega i njegovu pedesetoricu.
13 Kralj posla opet trećega pedesetnika i njegovu pedesetoricu. Treći pedesetnik dođe, prignu koljena pred Ilijom i zamoli ga ovako: Čovječe Božji! Neka bude dragocjen u tvojim očima moj život i život ovih pedeset tvojih slugu!
14 Oganj se spustio s neba i progutao je oba pedesetnika s njihovom pedesetoricom; ali sada neka barem moj život bude dragocjen u tvojim očima!
15 Anđeo Jahvin reče Iliji: Siđi s njim, ne boj se! On ustade i siđe s njim pred kralja
16 i reče mu: Ovako veli Jahve: zato što si slao glasnike Baal Zebubu, bogu ekronskom, po savjet, nećeš sići s postelje na koju si se popeo, nego ćeš umrijeti.
17 I umrije po riječi Jahvinoj koju je objavio Ilija. A Joram, njegov brat, zakralji se mjesto njega druge godine Jorama, sina Jošafata, judejskoga kralja, jer ovaj nije imao sinova.
18 Ostala povijest Ahazje, sve što je učinio, zar to nije zapisano u knjizi Ljetopisa kraljeva izraelskih?